MARIAN STIEBER

Stavebně-technická
technicko-provozní činnost

Nabízené služby

Technické poradenství pro potravinářské provozy

Návrhy a úpravy dizpozic potravinářských provozů, včetně potřebné dokumentace a následného vyřízení před dotčenými orgány státní správy (stavební úřad, hygiena, hasiči)

Správa a údržba objektů nebo výrobních provozů

Zajištění zastoupení před dodavateli energií a služeb (servisy, stavební úpravy), zajištění nutných revizí

Zaměření stávajícího stavu staveb

Pasport, zjednodušená dokumentace objektů, překreslení původních výkresů

Projektová činnost u staveb menšího rozsahu

Rekonstrukce, přístavby, vestavby, včetně autorského dozoru

Inženýrská činnost

Vyřízení nutných povolení, územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení stavby, kolaudace, změna užívání (rekolaudace)

Zajištění přípojek vody, kanalizace a elektro